artykuł nr 1

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Ksawerów w dniu 8 czerwca 2020 r.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego zaleca się
ograniczony wstęp osób postronnych. Prosimy o śledzenie obrad sesji  on-line za pośrednictwem kanału:

https://www.youtube.com/channel/UCUGu50tO1KBy6bPlIkO61xw/live

lub bezpośrednio na Naszej stronie:

http://www.ugminy.ksawerow.com/index.php/gmina-line/sesja-rady-gminy-ksawerow-live.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 08 czerwca 2020 r.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo- Społecznej w dniu 08 czerwca 2020 r.

Zawiadomienie o zmianie godziny posiedzenia
Komisji Samorządowo-Społecznej

   

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej, Urszula Świątkowska zawiadamia o zmianie godziny posiedzenia Komisji w dniu 08 czerwca 2020 r. (poniedziałek) z godziny 14:00 na godzinę 13:30.

Zmiana nastąpiła z uwagi na zwołanie XXIV Sesji Rady Gminy Ksawerów (nadzwyczajnej) na dzień 08 czerwca 2020 r., na godz. 14:00.

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów położonego w rejonie ulic Szkolnej, Zachodniej i południowo-zachodniej granicy administracyjnej gminy-etap I

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo- Społecznej w dniu 25 maja 2020 r.