główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie nr 696/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II

artykuł nr 2

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie wyników wyborów samorządowych

artykuł nr 3

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Ksawerów

artykuł nr 4

Wybory do Rady w Gminie do 20 tys. mieszkańców

artykuł nr 5

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczych

artykuł nr 6

Informacja

artykuł nr 7

Informacja Wójta Gminy Ksawerów

artykuł nr 8

Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 9

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 r.

artykuł nr 10

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2018 r.

artykuł nr 11

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 1 października 2018 r.

artykuł nr 12

Komunikat Wójta Gminy Ksawerów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zawiadomienia o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia

artykuł nr 13

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ksawerów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
Załącznik 69.410 KB
artykuł nr 14

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów: odrębnie dla Powiatu Kutnowskigo, Powiatu Łaskiego, Powiatu Łęczyckiego, Powiatu Łowickiego, Powiatu Pabianickiego, Powiatu Poddębickiego i Powiatu Zgierskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

artykuł nr 15

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

artykuł nr 16

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 28 września 2018 r.

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

z dnia 28 września 2018 r.

 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie w sprawie wyborów do Rady Gminy Ksawerów oraz na Wójta Gminy Ksawerów jest następujący:


01.10.2018 r. (poniedziałek) godz. 15:30 – 17:00

02.10.2018 (wtorek) godz. 14:00 – 15:30

03.10.2018 (środa) godz. 8:00 – 10:00

04.10.2018 (czwartek) godz. 8:30 – 10:30

08.10.2018 (poniedziałek) godz. 7:30 – 9:30

Siedziba komisji:

Ksawerów, ul. Kościuszki 3H

budynek urzędu Gminy Ksawerów II p.

(sala konferencyjna)

Tel. 0(42)2138050

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Ksawerowie

/-/

Angelika Bartos

 

artykuł nr 17

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 28.09.2018 r.o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza                                                            Ksawerów, dnia 28.09.2018 r.

w Ksawerowie

 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

z dnia 28.09.2018 r.

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

1. Gminna Komisja Wyborcza w Ksawerowie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) informuje o terminie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ksawerów.

 

2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 1 października 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h (II piętro, sala konferencyjna).

 

3. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w następujący sposób:

 

Losowane będą numery dla list tych komitetów wyborczych, które listy kandydatów na radnych zarejestrowały w więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Losowane numery będą kolejnymi po tych, jakie zostały przyznane przez Komisarza Wyborczego w Łodzi dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatu.

Dwa szklane przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostaną włożone koperty z kartkami z nazwami tych komitetów, które zarejestrowały kandydatów na radnych w więcej niż jednym okręgu. Do drugiego pojemnika zostaną włożone koperty z kartkami z kolejnymi numerami.

 

5. Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Gminnej Komisji Wyborczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Jedna osoba będzie losować nazwę komitetu wyborczego, druga osoba – numer dla tego komitetu.

 

6. Wylosowany numer i nazwa komitetu zostaną odczytane, a wylosowane kartki z nazwami komitetów oraz wylosowanymi numerami będą łączone i zszywane. Stanowić one będą dokumentację losowania załączoną do protokołu.

 

7. Z przeprowadzonego losowania zostaje sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Ksawerowie

/-/

Angelika Bartos

artykuł nr 18

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 26 września 2018 r.

INFORMACJA

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

z dnia 26 września 2018 r.

 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie w sprawie wyborów do Rady Gminy Ksawerów oraz na Wójta Gminy Ksawerów jest następujący:


 

 

28.09.2018r. (piątek) godz. 08:00 – 09:00

02.10.2018r. (wtorek) godz. 14:00 – 15:30

04.10.2018r. (czwartek) godz. 08:30 – 10:30

 

 

 

Siedziba komisji:

Ksawerów, ul. Kościuszki 3H

budynek urzędu Gminy Ksawerów II p.

(sala konferencyjna)

Tel. 0(42)2138050

 


 


 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Ksawerowie

 

Angelika Bartos

(-)

artykuł nr 19

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 25 września 2018 r.

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów

artykuł nr 21

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 17 września 2018 r.

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

z dnia 17 września 2018 r.

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie w zakresie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta :

 

19.09.2018r. (środa) godz. 09:00 – 11:00

24.09.2018r. (poniedziałek) godz. 14:30 – 17:00

26.09.2018r. (środa) godz. 20:00 – 24:00

 

Siedziba komisji:

Ksawerów, ul. Kościuszki 3H

budynek urzędu Gminy Ksawerów II p.

(sala konferencyjna)

Tel. 0(42)2138050

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Ksawerowie
 

Angelika Bartos

(-)

artykuł nr 22

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r.

artykuł nr 23

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

z dnia 12 września 2018 r.

 

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie:

 

Przewodniczący: Angelika Wioletta Bartos, zam. Ksawerów,

Zastępca Przewodniczącego: Wioletta Agnieszka Mielczarek, zam. Ksawerów,

 

Członkowie:

1. Martyna Bronisława Górzyńska, zam. Ksawerów,

2. Kamila Karcz, zam. Ksawerów,

3. Mariola Kusiak, zam. Wola Zaradzyńska,

4. Aneta Beata Niedziela, zam. Ksawerów,

5. Aneta Iwona Nowak, zam. Ksawerów,

6. Kamilla Alicja Świątek, zam. Ksawerów,

7. Maria Waszkiewicz - Beze, zam. Ksawerów.

 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie 

w zakresie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych 

oraz zgłoszeń kandydatów na wójta :

13.09.2018r. (czwartek) godz. 13:30 – 16:00

14.09.2018r. (piątek) godz. 08:00 – 11:00

15.09.2018r. (sobota) godz. 09:00 – 12:30

17.09.2018r. (poniedziałek) godz. 20:00 – 24:00

 

Siedziba komisji:

Ksawerów, ul. Kościuszki 3H

budynek urzędu Gminy Ksawerów II p.

(sala konferencyjna)

Tel. 0(42)2138050

Ponadto Komisja informuje, że harmonogram dalszych dyżurów Komisji zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości w dniu 17 września 2018 r.


 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

 

                                                                                                           Angelika Bartos

                                                                                                                         (-)

artykuł nr 24

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018 r.

artykuł nr 25

Obwieszczenia Wójta Gminy Ksawerów

artykuł nr 26

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

artykuł nr 27

Wykaz miejsc na terenie Gminy Ksawerów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów