artykuł nr 1

Referaty i pracownicy urzędu


 
GODZINY PRACY URZĘDU
Poniedziałek 7:30-17:00
  Wtorek - Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00

 

REFERAT DOCHODÓW
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Księgowość podatków lokalnych
Kierownik Referatu
Anna Rogala
42 213-80-34
42 213-80-50 w. 31
fax 42 213-80-02
podatki@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 403
Wymiar podatków lokalnych
Jadwiga Orzechowska
42 213-80-34
42 213-80-50 w. 31
fax 42 213-80-02
podatki@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 403
Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami
Kamilla Świątek
42 213-80-50 w. 33
fax 42 213-80-02
dochodowygo@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 402
Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami
Wioletta Mielczarek
42 213-80-50 w. 33
fax 42 213-80-02
wmielczarek@ksawerow.com
dochodowygo@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 402
REFERAT BUDŻETOWY
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Księgowość budżetowa
Kierownik Referatu
Joanna Orszulak-Hamal
42 213-80-50 w. 30
fax 42 213-80-02
jhamal@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 404
Księgowość budżetowa,
sprawozdawczość
Joanna Boik
42 213-80-50 w. 29
fax 42 213-80-02
jboik@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 404
Księgowość dochodów niepodatkowych, windykacja
Beata Guzenda
42 213-80-50 w. 46
fax 42 213-80-02
budzetowy@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 409
REFERAT ORGANIZACYJNY
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Kadry
Kierownik Referatu
Marzena Idczak
42 213-80-50 w. 12
fax 42 213-80-02
kadry@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 405
Płace, ZUS, majątek gminy
Elżbieta Durczyńska
42 213-80-50 w. 12
fax 42 213-80-02
finansowy@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 405
Archiwum
Dorota Dominiak
42 213-80-50
fax 42 213-80-02
archiwum@ksawerow.com
Parter
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza,
zezwolenia na alkohol
Kierownik Referatu
Monika Macuda
42 213-80-18
42 213-80-50 w. 11
fax 42 213-80-02
ewidencja@ksawerow.com
mmacuda@ksawerow.com
I piętro, pok. nr 101
Ewidencja ludności; dowody osobiste; działalność gospodarcza;
BIP; ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia;
sprawy wojskowe
Danuta Wlazło
42 213-80-18
42 213-80-50 w. 11
fax 42 213-80-02
ewidencja@ksawerow.com
dwlazo@ksawerow.com
I piętro, pok. nr 101
REFERAT OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I  PROMOCJI
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Oświata
Kierownik Referatu
Maria Waszkiewicz-Beze
42 213-80-50 w. 50
fax 42 213-80-02
oswiata@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 305
Baza sportowa, obrona cywilna, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, OSP
Aleksandra Bartold
42 213-80-50 w. 50
fax 42 213-80-02
abartold@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 305
Promocja, organizacje pozarządowe
Kamila Karcz
42 213-80-50 w. 13
fax 42 213-80-02
promocja@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 305
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Inwestycje
Kierownik Referatu
Marek Rzepkowski
42 213-80-50 w. 27
42 213-80-02
komunalny@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 304
Oświetlenie, drogi
Małgorzata Krajewska
42 213-80-50 w. 26
fax 42 213-80-02
komunalny@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 304
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Krystian Otomański
42 213-80-50 w. 27
fax 42 213-80-02
komunalny@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 304
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI,
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Planowanie przestrzenne 
Kierownik Referatu
Jarosław Pinder
42 213-80-50 w. 34
fax 42 213-80-02
doradca@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Planowanie przestrzenne, 
numeracja porządkowa, 
podziały nieruchomości
Marzena Marciniak
42 213-80-50 w. 32
fax 42 213-80-02
nieruchomosci@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Gospodarka gruntami, 
wypisy i wyrysy z MPZP,
opłata adiacencka
Tomasz Kaczmarek
42 213-80-50 w. 34
fax 42 213-80-02
przestrzenna@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Sprawy lokalowe,
dodatki mieszkaniowe
i energetyczne,
budynki gminne
Jolanta Ulańska
42 213-80-50 w. 35
fax 42 213-80-02
komunalnyju@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Gospodarka odpadami, bezdomne zwierzęta
Ewa Krawczyk
42 213-80-50 w. 35
fax 42 213-80-02
komunalnyek@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Wycinka drzew,
ochrona środowiska
Jolanta Godula
42 213-80-50 w. 32
fax 42 213-80-02
ochronasrodowiska@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Kierownik Referatu
Agnieszka Szymańska-Ćwiok
42 213-80-50 w. 17
fax 42 213-80-02
funduszeue@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 308
Zamówienia publiczne
Justyna Górka
42 213-80-50 w. 17
fax 42 213-80-02
III piętro, pok. nr 308
Zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Małgorzata Grzesiak-Cieślak
42 213-80-50 w. 17
fax 42 213-80-02
m.grzesiak-cieslak@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 308
SAMODZIELNE STANOWISKA
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Inspektor Ochrony Danych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Aleksandra Bartold
42 213-80-50 w. 50
42 213-80-02
odo@ksawerow.com
I piętro, pok. nr 100
Główny Księgowy
Joanna Rzepkowska
42 213-80-50
w. 46
fax 42 213-80-02
joanna.rzepkowska@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 409
KANCELARIA URZĘDU
Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce przyjmowania interesantów
Sekretariat
Bogusława Socha
42 213-80-50
fax 42 213-80-02
sekretariat@ksawerow.com
II piętro, pok. nr 202
Biuro Rady
Mariola Kusiak
42 213-80-50 w. 25
fax 42 213-80-02
rada@ksawerow.com
II piętro, pok. nr 202

 
artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ksawerów