artykuł nr 1

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157) 

Lp.
Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
Numer NIP i REGON
podmiotu
prowadzącego
żłobek lub klub
dziecięcy
Miejsce prowadzenia
żłobka lub klubu
dziecięcego
Liczba miejsc w żłobku
lub klubie dziecięcym
Numer
i data wpisu
Uwagi
(zmiany we wpisie/wykreślenia)
1.
E-MALUCH MAŁGORZATA PIEKARSKA, RAFAŁ RAJ SPÓŁKA CYWILNA
NIP: 7292707281
REGON: 360816151
Żłobek E-Maluch 3
ul. Łódzka 106,
95-054 Ksawerów

40
1/2017
28.02.2017 r.
zmiana danych
29 września 2017 r. (dot. liczby miejsc w żłobku)

 

obrazek
Kliknij, aby wejść na stronę
artykuł nr 2

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury oraz księga rejestrowa prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)  

artykuł nr 3

Rejestr (ewidencja) zabytków Gminy Ksawerów