artykuł nr 1

Kierownictwo urzędu

Wójt Gminy Ksawerów
Adam Topolski
II piętro

tel. 42 213-80-50
fax 42 213-80-02

e-mail: sekretariat@ksawerow.com


Skarbnik Gminy Ksawerów
Katarzyna Rogalewska
IV piętro

tel. 42 213-80-50
fax 42 213-80-02

e-mail: sekretariat@ksawerow.com


Sekretarz Gminy Ksawerów

Monika Sroczyńska
II piętro,

tel. 42 213-80-50 
fax 42 213-80-02

e-mail: sekretariat@ksawerow.com


Kierownik Referatu Organizacyjnego
Marzena Idczak
IV piętro, pok. 405

tel. 42 213-80-50 w. 44
fax 42 213-80-02

e-mail: kadry@ksawerow.com


Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Monika Macuda 
I piętro, pok. 101

tel. 42 213-80-18
tel. 42 213-80-50 w. 11
fax 42 213-80-02

e-mail: ewidencja@ksawerow.com


Kierownik Referatu Dochodów
Anna Rogala
IV piętro, pok. 403

tel. 42 213-80-34
tel. 42 213-80-50 w. 31
fax 42 213-80-02

e-mail: dochody@ksawerow.com


Kierownik Referatu Budżetowego
Joanna Orszulak-Hamal
IV piętro, pok. 404

tel. 42 213-80-50 w. 29
fax 42 213-80-02

e-mail: budzetowy@ksawerow.com


Kierownik Referatu Infrastruktury
Marek Rzepkowski

tel. 42 213-80-50 w. 27
fax 42 213-80-02

e-mail: infrastruktura@ksawerow.com


Kierownik Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
Maria Waszkiewicz-Beze
III piętro, pok. 305

tel. 42 213-80-50 w. 50
fax 42 213-80-02

e-mail: oswiata@ksawerow.com oraz promocja@ksawerow.com

 

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

Agnieszka Szymańska-Ćwiok
III piętro, pok. 308

tel. 42 213-80-50 w. 17
fax 42 213-80-02

e-mail: przetargi@ksawerow.com

 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Marzena Marciniak

IV piętro, pok. 408

tel. 42 213-80-50 w. 19

fax 42 213-80-02

e-mail: nieruchomosci@ksawerow.com

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Ewa Krawczyk

III piętro, pok 302

tel. 42 213-80-50 w. 35

fax 42 213-80-02

e-mail: odpady@ksawerow.com oraz srodowisko@ksawerow.com

 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Grzegorz Jastrzębowski
II piętro

tel. 42 213-80-50
fax 42 213-80-02

e-mail: sekretariat@ksawerow.com