artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Ksawerów za 2021 r.

artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Ksawerów za 2020 r.

artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Ksawerów za 2019 r.

artykuł nr 4

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Ksawerów za 2018 r.