artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Ksawerów za 2019 r.

artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Ksawerów za 2018 r.