artykuł nr 1

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005r. wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Treść obwieszczenia 553 KB
artykuł nr 4

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy Ksawerów będzie nieczynny w zamian za Narodowe Święto Niepodległości przypadające na dzień 11 listopada 2017 r.

artykuł nr 5

Komunikat ARiMR

Załączniki:
Treść komunikatu 27 KB