artykuł nr 1

Zawiadomienie o zwołaniu XLV Sesji Rady Gminy Ksawerów w dniu 28 grudnia 2021 r.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 28 grudnia 2021 r.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo- Społecznej w dniu 28 grudnia 2021 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 223/21 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 17 grudnia 2021 r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów