artykuł nr 1

Wysokość stawek podatku od nieruchomości - 2023 r.

artykuł nr 2

Wysokość stawek podatku od nieruchomości - 2022 r.

artykuł nr 3

Wysokość stawek podatku od nieruchomości - 2021 r.

artykuł nr 4

Wysokość stawek podatku od nieruchomości - 2020 r.

artykuł nr 5

Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości - powstanie obowiązku podatkowego od 1 lipca 2019 r.