artykuł nr 1

Wysokość stawek podatku od nieruchomości - 2020 r.

artykuł nr 2

Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości - powstanie obowiązku podatkowego od 1 lipca 2019 r.

artykuł nr 3

Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości - powstanie obowiązku podatkowego przed 1 lipca 2019 r.

artykuł nr 4

Wysokość stawek podatku od nieruchomości - 2019 r.

artykuł nr 5

Wysokość stawek podatku od nieruchomości- 2018 rok