artykuł nr 1

Informacje i deklaracje na podatek leśny - powstanie obowiązku podatkowego od 1 lipca 2019 r.

artykuł nr 2

Informacje i deklaracje na podatek leśny - powstanie obowiązku podatkowego przed 1 lipca 2019 r.