artykuł nr 1

Budżet Gminy Ksawerów na 2020 rok

artykuł nr 2

Budżet Gminy Ksawerów na 2019 rok

artykuł nr 3

Budżet Gminy Ksawerów na 2018 rok

artykuł nr 4

Budżet Gminy Ksawerów na 2017 rok