artykuł nr 1

Postanowienie nr 696/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II

artykuł nr 2

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie wyników wyborów samorządowych

artykuł nr 3

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Ksawerów

artykuł nr 4

Wybory do Rady w Gminie do 20 tys. mieszkańców

artykuł nr 5

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczych