artykuł nr 1

Dopisywanie do spisu wyborców

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 5 maja br. upływa termin na składanie przez wyborców (w tym wyborców nigdzie nie zamieszkałych przebywających na terenie gminy) wniosków o dopisywanie ich do spisu wyborców w wybranych obwodach głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

artykuł nr 2

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II

artykuł nr 3

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

artykuł nr 4

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

artykuł nr 5

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 kwietnia 2020 roku