artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 03.03.2023 r.

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 3 marca 2023 r.

artykuł nr 4

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

artykuł nr 5

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ksawerów zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r.