artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 282/18 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 listopada 2018 r.

artykuł nr 2

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie został wybrany Pan Marek Smuga zamieszkały w Pabianicach.

artykuł nr 3

Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

artykuł nr 4

Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska