artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 218/22 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 30 września 2022 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektor w Referacie Dochodów w Urzędzie Gminy Ksawerów.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 136/22 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektor w Referacie Budżetowym w Urzędzie Gminy Ksawerów.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 117/22 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ksawerowie.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 83/22 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektor w Referacie Budżetowym w Urzędzie Gminy Ksawerów.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 44/22 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 marca 2022 r.