artykuł nr 1

Wójt Gminy

Wójt Gminy Ksawerów - inż. Adam Topolski