artykuł nr 1

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ksawerów

Inspektor Ochrony Danych
Aleksandra Bartold
e-mail: odo@ksawerow.com

tel. 42 213-80-50