artykuł nr 1

Dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ksawerów

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Magdalena Kuszmider
e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl