artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

artykuł nr 2

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej

artykuł nr 3

Zarządzenie Wojewody Łódzkiego

artykuł nr 4

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.