artykuł nr 1

Koordynator

Kamila Karcz - Napióra Specjalista w Referacie Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji w Urzędzie Gminy Ksawerów.

Kontakt:

Urząd Gminy Ksawerów
ul. Kościuszki 3h 
95-054 Ksawerów

tel.: +48 42 213-80-50 wew. 13
e-mail: kkarcz@ksawerow.com

Do zadań Koordynatora do Spraw Dostępności i Zespołu do Spraw Dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Ksawerów;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Ksawerów, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy Ksawerów i współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.