artykuł nr 1

Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca

artykuł nr 2

Elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

W związku z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, że na stronie MSWiA można uzyskać informacje dotyczące dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych obywatela Ukrainy lub innego cudzoziemca (którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Szczegółowe informacje:  (klikając tutaj wejdziesz na stronę z informacją)

artykuł nr 3

Wniosek o przekazanie danych do RDK i potwierdzenie profilu zaufanego

artykuł nr 4

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

artykuł nr 5

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany - usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - informacja w języku ukraińskim

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany - usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - informacja w języku ukraińskim

Niezbędne informacje dostępne są po kliknięciu w  link