artykuł nr 1

Statut Gminy Ksawerów

artykuł nr 2

Zmiana Statutu Gminy Ksawerów

artykuł nr 3

Statut Gminy Ksawerów