artykuł nr 1

Informacje ogólne

Działając na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy Ksawerów informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Wnioski o zakup preferencyjny można składać:

– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.