artykuł nr 1

Elektroniczna skrzynka podawcza

Pełna nazwa podmiotu: GMINA KSAWERÓW

Identyfikator w ePUAP: 973y2jnjtn