artykuł nr 1

E-dowód

artykuł nr 2

Udostępnianie danych

artykuł nr 3

Ochrona środowiska i zwierząt

artykuł nr 4

Utrzymanie czystości i porządku

artykuł nr 5

Ewidencja ludności