artykuł nr 1

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Ksawerów