artykuł nr 1

słownik skrótów

Załączniki:
słownik używanych skrótów 26 KB