artykuł nr 1

Zaświadczenie o prawie do głosowania