główna zawartość
artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ksawerów na lata 2019-2039

artykuł nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ksawerów na lata 2018-2039

artykuł nr 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ksawerów w latach 2017-2029