główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-01-16 15:23
Dział: PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Wójta Gminy > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 02/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
2. Data: 2020-01-16 15:23
Dział: PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Wójta Gminy > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 02/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 stycznia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Ksawerowie
Wykonanie: Mariola Kusiak
3. Data: 2020-01-16 15:18
Dział: PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Wójta Gminy > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 04/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 stycznia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2020/2021
Wykonanie: Mariola Kusiak
4. Data: 2020-01-16 15:17
Dział: PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Wójta Gminy > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 04/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
5. Data: 2020-01-16 15:16
Dział: PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Wójta Gminy > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 03/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
6. Data: 2020-01-16 15:16
Dział: PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Wójta Gminy > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 03/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 stycznia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2020/2021
Wykonanie: Mariola Kusiak
7. Data: 2020-01-16 13:28
Dział: OŚWIATA > Podstawowe kwoty dotacji > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podstawowa kwota dotacji.
Dodatkowy opis redaktora: załadowano poprawny plik
Wykonanie: Aleksandra Bartold
8. Data: 2020-01-16 13:25
Dział: OŚWIATA > Podstawowe kwoty dotacji > 2020 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Podstawowa kwota dotacji
Wykonanie: Aleksandra Bartold
9. Data: 2020-01-16 13:25
Dział: OŚWIATA > Podstawowe kwoty dotacji > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podstawowa kwota dotacji.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono podstawową kwotę dotacji
Wykonanie: Aleksandra Bartold
10. Data: 2020-01-16 07:54
Dział: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH > Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano nową klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych
Wykonanie: Danuta Wlazło

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›