Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-06-05 13:30
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania wykonawcy
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-06-05 13:29
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano odpowiedzi na pytania wykonawcy
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-06-05 13:25
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ i załączniki zaktualizowane
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-06-05 13:21
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano publikację - Informacja Wójta Gminy Ksawerów w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Ksawerów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-05 13:19
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Ksawerów
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-05 11:47
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje o otwarciu ofert
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-06-05 10:05
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-05 09:09
Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Ogłoszenia o konkursie » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór sprawozdania do rozliczenia realizacji zadania publicznego
Wykonanie: Kamila Karcz
Data: 2020-06-05 09:08
Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Ogłoszenia o konkursie » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt umowy na realizację zadania publicznego
Wykonanie: Kamila Karcz
Data: 2020-06-05 09:07
Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Ogłoszenia o konkursie » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór oferty na realizację zadania publicznego
Wykonanie: Kamila Karcz
Data: 2020-06-05 09:07
Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Ogłoszenia o konkursie » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Wykonanie: Kamila Karcz
Data: 2020-06-05 09:05
Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Ogłoszenia o konkursie » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów
Wykonanie: Kamila Karcz
Data: 2020-06-05 07:51
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika-zarządzenia Wójta Gminy Ksawerów
Wykonanie: Marzena Marciniak
Data: 2020-06-05 07:48
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Marzena Marciniak
Data: 2020-06-04 15:03
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania .
Dodatkowy opis redaktora: zmiana pozycji załącznika
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 12:27
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania .
Dodatkowy opis redaktora: zmiana załącznika - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 12:26
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania .
Dodatkowy opis redaktora: zmieniono załącznik-Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 12:10
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich .
Dodatkowy opis redaktora: dodano publikację Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 12:09
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 12:06
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 12:05
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 12:03
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania .
Dodatkowy opis redaktora: dodano Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 12:01
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 11:54
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach.
Dodatkowy opis redaktora: zmieniono pozycję publikacji
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 11:53
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 11:53
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach.
Dodatkowy opis redaktora: zmieniono pozycję publikacji
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 11:52
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Informację o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 11:51
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 11:46
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2020-06-04 11:45
Dział: WYBORY » Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
Wykonanie: Danuta Wlazło