Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-03-28 14:34
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 59/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 16 marca 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 59/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 16 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 14:29
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 59/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 16 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 14:28
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 marca 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 58/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 14:28
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 marca 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 58/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 14:26
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 58/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 14:25
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 57/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 marca 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 57/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 14:24
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 57/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 14:18
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 56/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 06 marca 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 56/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 06 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 14:03
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 56/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 06 marca 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 56/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 06 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 14:00
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 56/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 lutego 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 56/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 06 marca 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:57
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 56/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:54
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 lutego 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 54/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:53
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:52
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:43
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 24 lutego 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 52/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 24 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:42
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 24 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:41
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 52/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 24 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:38
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 lutego 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Zarządzenie nr 50/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:37
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 24 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:34
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 50/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 24 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 13:33
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 23 lutego 2023 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2023-03-28 07:55
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dodatkowy opis redaktora: dodano: Treść obwieszczenia Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 marca 2023 r.
Wykonanie: Marzena Marciniak
Data: 2023-03-28 07:53
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Marzena Marciniak
Data: 2023-03-27 16:18
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia poniżej 130 tys zł » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Ksawerów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację z otwarcia ofert
Wykonanie: Agnieszka Szymańska-Ćwiok
Data: 2023-03-27 14:47
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik z raportem z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030
Wykonanie: Andrzej Galla
Data: 2023-03-27 14:46
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030
Wykonanie: Andrzej Galla
Data: 2023-03-27 08:54
Dział: KWALIFIKACJA WOJSKOWA » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE NR 6/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje dotyczącą powiatu pabianickiego
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2023-03-27 08:50
Dział: KWALIFIKACJA WOJSKOWA » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE NR 6/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2023-03-27 08:46
Dział: KWALIFIKACJA WOJSKOWA » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE NR 6/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Danuta Wlazło
Data: 2023-03-24 10:01
Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Ogłoszenia o konkursie » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację z rozliczenia dotacji
Wykonanie: Kamila Karcz-Napióra