Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-05-25 16:06
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje o transmisji online z otwarcia
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-05-25 16:03
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa ul. Zachodniej od ul. Jana Pawła II do ul. Sienkiewicza w Ksawerowie w ramach zadania Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje o transmisji online z otwarcia ofert
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-05-25 12:29
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenie nr 68/20 Wójta Gminy Ksawerów
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:26
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:25
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:14
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:13
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:11
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 18 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:11
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 18 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:09
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów położonego w rejonie ulic Szkolnej, Zachodniej i południowo-zachodniej granicy administracyjnej gminy-etap I.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie treści obwieszczenia Wójta Gminy Ksawerów
Wykonanie: Marzena Marciniak
Data: 2020-05-25 12:09
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 18 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:05
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 18 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowej przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ksawerowie prowadzonej przez Gminę Ksawerów w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:01
Dział: PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 18 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 12:01
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów położonego w rejonie ulic Szkolnej, Zachodniej i południowo-zachodniej granicy administracyjnej gminy-etap I
Wykonanie: Marzena Marciniak
Data: 2020-05-25 10:16
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo- Społecznej w dniu 25 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo- Społecznej w dniu 25 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 10:14
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ul. Łącznej w Ksawerowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano dokumentację projektową
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-05-25 10:13
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ul. Łącznej w Ksawerowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-05-25 10:12
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ul. Łącznej w Ksawerowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano klauzulę rodo
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-05-25 10:12
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo- Społecznej w dniu 25 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 10:12
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ul. Łącznej w Ksawerowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt umowy
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-05-25 10:11
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ul. Łącznej w Ksawerowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-05-25 10:11
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ul. Łącznej w Ksawerowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-05-25 10:09
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa oświetlenia ul. Łącznej w Ksawerowie
Wykonanie: Justyna Górka
Data: 2020-05-25 10:08
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 10:08
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 10:07
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 10:05
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 10:02
Dział: OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 maja 2020 r.
Wykonanie: Mariola Kusiak
Data: 2020-05-25 09:56
Dział: DLA INTERESANTA » Formularze i wnioski » Podatki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zgodę na kontakt sms z poprawioną datą
Wykonanie: Kamilla Świątek
Data: 2020-05-25 09:50
Dział: PODATKI I OPŁATY LOKALNE » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od środków transportowych - 2019 r.-2020 r.
Wykonanie: Kamilla Świątek