Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Przebudowa ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie

Otwarcie ofert nastąpi 26.05.2020 r. o godzinie 11:30. W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym i związanymi z nim zaleceniami dotyczącymi zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami, czynność otwarcia ofert odbędzie się bez możliwości fizycznej obecności przedstawicieli Wykonawców. Transmisja online z otwarcia ofert będzie dostępna pod adresem: https://youtu.be/qdBPqCvaU2w

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 16:04

2. Rok 2020

Przebudowa ul. Zachodniej od ul. Jana Pawła II do ul. Sienkiewicza w Ksawerowie w ra...

Otwarcie ofert nastąpi 26.05.2020 r. o godzinie 12:00. W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym i związanymi z nim zaleceniami dotyczącymi zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami, czynność otwarcia ofert odbędzie się bez możliwości fizycznej obecności przedstawicieli Wykonawców. Transmisja online z otwarcia ofert będzie dostępna pod adresem: https://youtu.be/qdBPqCvaU2w UWAGA! Przedłużono termin składania ofert do dnia 26.05.2020 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert n...

Utworzony: 2020-05-04 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 15:59

3. Rok 2020

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:27

4. Rok 2020

Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:13

5. Rok 2020

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 18 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:11

6. Rok 2020

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 18 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:05

7. 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 12:01

8. 2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowo- Społecznej w dniu 25 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:15

9. Rok 2020

Budowa oświetlenia ul. Łącznej w Ksawerowie

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:13

10. 2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowi...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:03

11. Podatki

Wnioski

Utworzony: 2017-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 09:55

12. Podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych - 2019 r.-2020 r.

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 09:50

13. Organizacja Urzędu

Referaty i pracownicy urzędu

GODZINY PRACY URZĘDU Poniedziałek 7:30-17:00 Wtorek - Czwartek 7:30-15:30 Piątek 7:30-14:00 REFERAT DOCHODÓW Stanowisko pracy Nr telefonu/fax Adres e-mail Miejsce przyjmowania interesantów Księgowość podatków lokalnych Kierownik Referatu Anna Rogala 42 213-80-34 42 213-80-50 w. 31 fax 42 213-80-02 podatki@ksawerow.com IV piętro, pok. nr 403 Wymiar podatków lokalnych Jadwiga Orzechowska 42 213-80-34 42 213-80-50 w. 31 fax 42 213-80-02 podatki@ksawerow.com IV piętro, pok. nr 403 Księgowość opł...

Utworzony: 2019-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 08:25

14. 2020

LISTA BENEFICJENTÓW DOFINANSOWANIA WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH NA INNE ŹRÓDŁO OGRZEWANI...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:41

15. Rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ksawerów z organizacjam...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 09:56

16. Rok 2020

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi osobami w Urzędzie G...

UWAGA! W związku z pojawieniem się pytań do postępowania w trybie rozeznania rynku na niniejsze zadanie termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 29.05.2020 r. do godz. 10:00 (oferty bez względu na formę należy złożyć do godz. 10:00)

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 09:25

17. 2020

Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłosze...

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 09:38

18. Rok 2020

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 08:31

19. Rok 2020

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 07:17

20. Rok 2020

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 12 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 07:15