Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD GMINY
   Strona Główna 75723
   Kierownictwo Urzędu 3950
   Organizacja Urzędu 6462
   Rejestry 1486
   Sprawozdania Urzędu Gminy 703
ORGANY GMINY
   Wójt Gminy 1910
   Rada Gminy 2790
     Kadencja 2018 - 2023 1179
    ›    Skład Rady 666
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych 853
    ›    Harmonogram Dyżurów Radnych 2019 rok 311
     Kadencja 2014-2018 1175
    ›    Skład Rady 1060
    ›    Komisje Rady 785
    ›    Interpelacje Radnych 499
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 1404
     Sołectwo Ksawerów-Zachód 796
     Sołectwo Ksawerów-Wschód 563
     Sołectwo Ksawerów-Północ 605
     Sołectwo Ksawerów-Południe 805
     Sołectwo Nowa Gadka 721
     Sołectwo Wola Zaradzyńska 584
PRAWO LOKALNE
   Transmisja sesji online 713
   Statut 861
   Zarządzenia Wójta Gminy 4547
     Rok 2020 1802
     Rok 2019 5313
     Rok 2018 2835
     Rok 2017 2847
   Projekty uchwał 2139
     Kadencja 2018-2023 1144
    ›    Rok 2018 286
    ›    Rok 2019 1795
    ›    Rok 2020 453
     Rok 2018 887
     Rok 2017 588
    ›    Sesja XLIII 336
    ›    Sesja XLIV 334
    ›    Sesja XLV 294
    ›    Sesja XLVI 315
    ›    Sesja XLVII 244
    ›    Sesja XLVIII 291
    ›    Sesja XLIX 272
    ›    Sesja L 317
    ›    Sesja LI 267
    ›    Sesja LII 363
    ›    Sesja LIII 200
    ›    Sesja LIV 320
    ›    Sesja LV 323
    ›    Sesja LVI 424
    ›    Sesja LVII 365
    ›    Sesja LVIII 279
   Uchwały 4525
     Kadencja 2018-2023 1902
    ›    Rok 2018 541
    ›    Rok 2019 3402
    ›    Rok 2020 581
     Rok 2018 1498
    ›    Sesja LXI 452
    ›    Sesja LXII 285
    ›    Sesja LX 396
    ›    Sesja LIX 588
    ›    Sesja LXIII 430
    ›    Sesja LXIV 259
    ›    Sesja LXV 540
    ›    Sesja LXVI 417
    ›    Sesja LXVII 456
    ›    Sesja LXVIII 334
    ›    Sesja LXIX 590
    ›    Sesja LXX 695
    ›    Sesja LXXI 362
     Rok 2017 3292
   Protokoły 1129
     Kadencja 2018-2023 332
    ›    Rok 2018 228
    ›    Rok 2019 652
    ›    Rok 2020 117
     Rok 2018 324
     Rok 2017 245
     Protokoły archiwalne 160
    ›    Rok 2003 173
    ›    Rok 2002 269
    ›    Rok 2001 174
    ›    Rok 2000 210
    ›    Rok 1999 193
    ›    Rok 1998 242
    ›    Rok 1997 282
    ›    Rok 2006 143
    ›    Rok 2010 133
   Plany, Programy i Strategie 3294
DLA INTERESANTA
   Skrzynka Podawcza 659
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1366
   Formularze i wnioski 2891
     Rejestr Danych Kontaktowych 95
     Dowody osobiste 861
     Podatki 1732
     Gospodarka odpadami 698
     Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Zwierzęta 998
     Gospodarka gruntami 616
     Planowanie przestrzenne 1187
     Sprawy lokalowe, Utrzymanie czystości i porządku 476
    ›    Sprawy lokalowe 339
    ›    Utrzymanie czystości i porządku 357
     Drogi 995
     Meldunki 221
     Działalność gospodarcza 590
     Wniosek o nadanie numeru PESEL 40
   Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 309
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 17280
     Rok 2020 4353
     Rok 2019 19455
     Rok 2018 18386
     Rok 2017 10160
   Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 16563
     Rok 2020 6883
     Rok 2019 20558
     Rok 2018 21114
     Rok 2017 12743
   Roczny plan zamówień publicznych 2199
FINANSE GMINY
   Budżet 1776
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 767
   Opinie RIO 628
     2020 rok 21
     2019 rok 228
     2018 rok 347
     2017 rok 314
     2016 rok 211
   Sprawozdania 939
     2019 rok 440
     2018 rok 641
     2017 rok 492
     2016 rok 400
   Wykazy udostępnione do publicznej wiadomości 591
     Wykaz z art. 37 ust.1 pkt.2 lit. g) ustawy o finansach publicznych - udzielona pomoc publiczna 721
    ›    2016 rok 230
    ›    2017 rok 294
    ›    2018 rok 371
     Wykaz z art.37 ust.1 pkt.2 lit. f)ustawy o finansach publicznych - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty 324
    ›    2017 rok 262
    ›    2016 rok 191
    ›    2018 rok 315
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KSAWERÓW
   Rok 2018 441
   Rok 2019 69
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
   Podatek od środków transportowych 1121
   Podatek od nieruchomości 4172
   Podatek rolny 1132
   Podatek leśny 406
   Opłata za wodę i ścieki 1261
GOSPODARKA ODPADAMI
   Odpady komunalne 2857
     Uchwały 1152
     Informacje o odpadach 1926
    ›    Segregacja odpadów 2183
    ›    Harmonogram wywozu 5584
    ›    Miejsce zagospodarowania odpadów 700
    ›    Analiza stanu gospodarki odpadami 455
    ›    Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 316
    ›    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 585
    ›    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 1632
     Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 418
     Opłaty za śmieci 2582
     Zwolnienia w opłacie 1435
   Nieczystości ciekłe 678
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   Ogłoszenia o konkursie 736
     Rok 2020 1341
     Rok 2019 11045
     Rok 2018 9351
     Rok 2017 6834
   Program współpracy 482
     Rok 2020 74
     Rok 2019 161
     Rok 2018 228
     Rok 2017 222
   Konsultacje 472
     Dokumenty 128
   Rejestr stowarzyszeń 435
PRACA
   Rok 2019 4003
   Rok 2017/2018 4354
KONTROLE
   Kontrole alkoholowe 636
WYBORY
   Urzędnik wyborczy 761
   Wybory samorządowe 2018 rok 7174
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1585
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 r. 1501
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020 rok 503
INFORMACJA PUBLICZNA
   Zasady udzielania informacji publicznej 708
   Wnioski 746
PETYCJE
   2020 126
   2019 703
   2018 391
   2017 689
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Druki 1176
   Radni 1882
     Kadencja 2018 - 2023 490
    ›    2018 rok 647
    ›    2019 rok 1183
    ›    2020 rok 221
     2018 rok 1514
     2017 rok 1196
   Wójt Gminy 1763
     2019 rok 325
     2018 rok 897
     2017 rok 1045
   Zastępca Wójta 949
     2019 rok 238
     2018 rok 702
     2017 rok 393
   Sekretarz Gminy 992
     2019 rok 249
     2018 rok 550
     2017 rok 491
   Skarbnik Gminy 913
     2020 rok 119
     2019 rok 243
     2018 rok 298
     2017 rok 409
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 1425
     2019 rok 687
     2018 rok 1298
     2017 rok 1091
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 1087
     2019 rok 521
     2018 rok 614
     2017 rok 718
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
   2020 360
OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI
   2020 1718
   2019 4411
   2018 5209
   2017 5138
OŚWIATA
   Metryczka subwencji oświatowej 242
     2020 rok 16
     2019 rok 165
   Podstawowe kwoty dotacji 731
     2020 rok 86
     2019 rok 213
     2018 rok 357
     2017 rok 314
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Inspektor Ochrony Danych 262
   Klauzule informacyjne 485
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
   Jednostki organizacyjne gminy 1545
ADMINISTRACJA BIP
   Archiwalna strona BIP 772
   Redakcja Biuletynu 703
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
   Informacja ogólna 153
Łączna liczba odwiedzin:476356