główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN331088
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ66795
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Kierownictwo Urzędu 3534
   Organizacja Urzędu 5698
   Rejestry 1312
   Sprawozdania Urzędu Gminy 484
ORGANY GMINY
   Wójt Gminy 1490
   Rada Gminy 2464
     Kadencja 2018 - 2023 888
    ›    Skład Rady 486
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych 606
    ›    Harmonogram Dyżurów Radnych 2019 rok 221
     Kadencja 2014-2018 1042
    ›    Skład Rady 905
    ›    Komisje Rady 675
    ›    Interpelacje Radnych 424
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 1235
     Sołectwo Ksawerów-Zachód 631
     Sołectwo Ksawerów-Wschód 418
     Sołectwo Ksawerów-Północ 429
     Sołectwo Ksawerów-Południe 629
     Sołectwo Nowa Gadka 537
     Sołectwo Wola Zaradzyńska 455
PRAWO LOKALNE
   Transmisja sesji online 505
   Statut 717
   Zarządzenia Wójta Gminy 3689
     Rok 2020 75
     Rok 2019 3185
     Rok 2018 1745
     Rok 2017 1804
   Projekty uchwał 1843
     Kadencja 2018-2023 850
    ›    Rok 2018 209
    ›    Rok 2019 1322
    ›    Rok 2020 35
     Rok 2018 750
     Rok 2017 545
    ›    Sesja XLIII 253
    ›    Sesja XLIV 277
    ›    Sesja XLV 216
    ›    Sesja XLVI 200
    ›    Sesja XLVII 185
    ›    Sesja XLVIII 209
    ›    Sesja XLIX 161
    ›    Sesja L 203
    ›    Sesja LI 192
    ›    Sesja LII 299
    ›    Sesja LIII 133
    ›    Sesja LIV 176
    ›    Sesja LV 155
    ›    Sesja LVI 180
    ›    Sesja LVII 204
    ›    Sesja LVIII 127
   Uchwały 3964
     Kadencja 2018-2023 1426
    ›    Rok 2018 373
    ›    Rok 2019 2375
    ›    Rok 2020 52
     Rok 2018 1386
    ›    Sesja LXI 305
    ›    Sesja LXII 223
    ›    Sesja LX 245
    ›    Sesja LIX 402
    ›    Sesja LXIII 294
    ›    Sesja LXIV 179
    ›    Sesja LXV 392
    ›    Sesja LXVI 224
    ›    Sesja LXVII 296
    ›    Sesja LXVIII 254
    ›    Sesja LXIX 403
    ›    Sesja LXX 563
    ›    Sesja LXXI 263
     Rok 2017 2969
   Protokoły 976
     Kadencja 2018-2023 219
    ›    Rok 2018 122
    ›    Rok 2019 394
    ›    Rok 2020 6
     Rok 2018 227
     Rok 2017 176
     Protokoły archiwalne 74
    ›    Rok 2003 55
    ›    Rok 2002 62
    ›    Rok 2001 52
    ›    Rok 2000 66
    ›    Rok 1999 73
    ›    Rok 1998 92
    ›    Rok 1997 113
    ›    Rok 2006 69
    ›    Rok 2010 66
   Plany, Programy i Strategie 2967
DLA INTERESANTA
   Skrzynka Podawcza 536
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1144
   Formularze i wnioski 2407
     Rejestr Danych Kontaktowych 20
     Dowody osobiste 674
     Podatki 1477
     Gospodarka odpadami 490
     Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Zwierzęta 769
     Gospodarka gruntami 472
     Planowanie przestrzenne 972
     Sprawy lokalowe, Utrzymanie czystości i porządku 395
    ›    Sprawy lokalowe 273
    ›    Utrzymanie czystości i porządku 278
     Drogi 782
     Meldunki 106
     Działalność gospodarcza 476
   Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 200
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 15212
     Rok 2019 17727
     Rok 2018 18099
     Rok 2017 9745
   Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 14545
     Rok 2020 105
     Rok 2019 19388
     Rok 2018 20639
     Rok 2017 12523
   Roczny plan zamówień publicznych 1887
FINANSE GMINY
   Budżet 1477
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 571
   Opinie RIO 486
     2019 rok 90
     2018 rok 250
     2017 rok 231
     2016 rok 136
   Sprawozdania 784
     2019 rok 252
     2018 rok 516
     2017 rok 436
     2016 rok 316
   Wykazy udostępnione do publicznej wiadomości 476
     Wykaz z art. 37 ust.1 pkt.2 lit. g) ustawy o finansach publicznych - udzielona pomoc publiczna 612
    ›    2016 rok 164
    ›    2017 rok 240
    ›    2018 rok 271
     Wykaz z art.37 ust.1 pkt.2 lit. f)ustawy o finansach publicznych - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty 253
    ›    2017 rok 189
    ›    2016 rok 125
    ›    2018 rok 209
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KSAWERÓW
   Rok 2018 318
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
   Podatek od środków transportowych 862
   Podatek od nieruchomości 3261
   Podatek rolny 910
   Podatek leśny 333
   Opłata za wodę i ścieki 1080
GOSPODARKA ODPADAMI
   Odpady komunalne 2503
     Uchwały 882
     Informacje o odpadach 1672
    ›    Segregacja odpadów 1944
    ›    Harmonogram wywozu 5215
    ›    Miejsce zagospodarowania odpadów 573
    ›    Analiza stanu gospodarki odpadami 337
    ›    Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 244
    ›    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 429
    ›    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 1277
     Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 337
     Opłaty za śmieci 2108
     Zwolnienia w opłacie 1108
   Nieczystości ciekłe 567
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   Ogłoszenia o konkursie 617
     Rok 2019 10269
     Rok 2018 9281
     Rok 2017 6780
   Program współpracy 382
     Rok 2020 18
     Rok 2019 98
     Rok 2018 171
     Rok 2017 167
   Konsultacje 390
     Dokumenty 76
   Rejestr stowarzyszeń 347
PRACA
   Rok 2019 3566
   Rok 2017/2018 4255
KONTROLE
   Kontrole alkoholowe 510
WYBORY
   Urzędnik wyborczy 677
   Wybory samorządowe 2018 rok 6904
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1295
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 r. 1105
INFORMACJA PUBLICZNA
   Zasady udzielania informacji publicznej 564
   Wnioski 606
PETYCJE
   2019 364
   2018 321
   2017 617
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Druki 585
   Radni 1704
     Kadencja 2018 - 2023 318
    ›    2018 rok 447
    ›    2019 rok 224
     2018 rok 1301
     2017 rok 1107
   Wójt Gminy 1578
     2019 rok 158
     2018 rok 784
     2017 rok 929
   Zastępca Wójta 848
     2019 rok 137
     2018 rok 601
     2017 rok 351
   Sekretarz Gminy 879
     2019 rok 132
     2018 rok 483
     2017 rok 438
   Skarbnik Gminy 741
     2019 rok 123
     2018 rok 251
     2017 rok 342
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 1274
     2019 rok 393
     2018 rok 1117
     2017 rok 990
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 978
     2019 rok 303
     2018 rok 512
     2017 rok 650
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
   2020 141
OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI
   2020 55
   2019 3626
   2018 4881
   2017 4727
OŚWIATA
   Metryczka subwencji oświatowej 156
     2019 rok 94
   Podstawowe kwoty dotacji 627
     2020 rok 6
     2019 rok 159
     2018 rok 292
     2017 rok 268
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Inspektor Ochrony Danych 183
   Klauzule informacyjne 348
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
   Jednostki organizacyjne gminy 1349
ADMINISTRACJA BIP
   Archiwalna strona BIP 676
   Redakcja Biuletynu 584
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
   Informacja ogólna 69