główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN267319
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ55792
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Kierownictwo Urzędu 3074
   Organizacja Urzędu 4814
   Rejestry 1134
   Sprawozdania Urzędu Gminy 261
ORGANY GMINY
   Wójt Gminy 1280
   Rada Gminy 2034
     Kadencja 2018 - 2023 605
    ›    Skład Rady 317
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych 345
    ›    Harmonogram Dyżurów Radnych 2019 rok 128
     Kadencja 2014-2018 987
    ›    Skład Rady 774
    ›    Komisje Rady 594
    ›    Interpelacje Radnych 379
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 1025
     Sołectwo Ksawerów-Zachód 482
     Sołectwo Ksawerów-Wschód 283
     Sołectwo Ksawerów-Północ 303
     Sołectwo Ksawerów-Południe 397
     Sołectwo Nowa Gadka 401
     Sołectwo Wola Zaradzyńska 345
PRAWO LOKALNE
   Transmisja sesji online 257
   Statut 585
   Zarządzenia Wójta Gminy 2890
     Rok 2019 1251
     Rok 2018 1564
     Rok 2017 1643
   Projekty uchwał 1446
     Kadencja 2018-2023 459
    ›    Rok 2018 149
    ›    Rok 2019 663
     Rok 2018 699
     Rok 2017 505
    ›    Sesja XLIII 216
    ›    Sesja XLIV 231
    ›    Sesja XLV 182
    ›    Sesja XLVI 151
    ›    Sesja XLVII 148
    ›    Sesja XLVIII 172
    ›    Sesja XLIX 125
    ›    Sesja L 150
    ›    Sesja LI 151
    ›    Sesja LII 259
    ›    Sesja LIII 96
    ›    Sesja LIV 142
    ›    Sesja LV 117
    ›    Sesja LVI 133
    ›    Sesja LVII 166
    ›    Sesja LVIII 87
   Uchwały 3184
     Kadencja 2018-2023 796
    ›    Rok 2018 290
    ›    Rok 2019 953
     Rok 2018 1258
    ›    Sesja LXI 248
    ›    Sesja LXII 177
    ›    Sesja LX 197
    ›    Sesja LIX 277
    ›    Sesja LXIII 224
    ›    Sesja LXIV 125
    ›    Sesja LXV 343
    ›    Sesja LXVI 177
    ›    Sesja LXVII 226
    ›    Sesja LXVIII 209
    ›    Sesja LXIX 327
    ›    Sesja LXX 501
    ›    Sesja LXXI 168
     Rok 2017 2775
   Protokoły 811
     Kadencja 2018-2023 110
    ›    Rok 2018 45
    ›    Rok 2019 121
     Rok 2018 204
     Rok 2017 144
     Protokoły archiwalne 31
    ›    Rok 2003 11
    ›    Rok 2002 11
    ›    Rok 2001 10
    ›    Rok 2000 15
    ›    Rok 1999 17
    ›    Rok 1998 38
    ›    Rok 1997 43
    ›    Rok 2006 16
    ›    Rok 2010 15
   Plany, Programy i Strategie 2536
DLA INTERESANTA
   Skrzynka Podawcza 432
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 933
   Formularze i wnioski 1992
     Dowody osobiste 468
     Podatki 691
     Gospodarka odpadami 357
     Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Zwierzęta 555
     Gospodarka gruntami 394
     Planowanie przestrzenne 811
     Sprawy lokalowe, Utrzymanie czystości i porządku 315
    ›    Sprawy lokalowe 214
    ›    Utrzymanie czystości i porządku 190
     Drogi 571
     Meldunki 25
     Działalność gospodarcza 374
   Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 99
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 12677
     Rok 2019 10353
     Rok 2018 17862
     Rok 2017 9609
   Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 12335
     Rok 2019 11567
     Rok 2018 20355
     Rok 2017 12374
   Roczny plan zamówień publicznych 1669
FINANSE GMINY
   Budżet 1193
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 462
   Opinie RIO 408
     2019 rok 35
     2018 rok 205
     2017 rok 192
     2016 rok 104
   Sprawozdania 655
     2019 rok 131
     2018 rok 444
     2017 rok 353
     2016 rok 251
   Wykazy udostępnione do publicznej wiadomości 376
     Wykaz z art. 37 ust.1 pkt.2 lit. g) ustawy o finansach publicznych - udzielona pomoc publiczna 548
    ›    2016 rok 128
    ›    2017 rok 199
    ›    2018 rok 219
     Wykaz z art.37 ust.1 pkt.2 lit. f)ustawy o finansach publicznych - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty 217
    ›    2017 rok 145
    ›    2016 rok 82
    ›    2018 rok 163
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KSAWERÓW
   Rok 2018 192
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
   Podatek od środków transportowych 612
   Podatek od nieruchomości 2562
   Podatek rolny 683
   Podatek leśny 258
   Opłata za wodę i ścieki 848
GOSPODARKA ODPADAMI
   Odpady komunalne 2039
     Uchwały 617
     Informacje o odpadach 1369
    ›    Segregacja odpadów 1605
    ›    Harmonogram wywozu 4519
    ›    Miejsce zagospodarowania odpadów 456
    ›    Analiza stanu gospodarki odpadami 224
    ›    Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 174
    ›    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 296
    ›    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 960
     Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 253
     Opłaty za śmieci 1384
     Zwolnienia w opłacie 748
   Nieczystości ciekłe 444
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   Ogłoszenia o konkursie 518
     Rok 2019 6245
     Rok 2018 9221
     Rok 2017 6745
   Program współpracy 301
     Rok 2019 43
     Rok 2018 133
     Rok 2017 130
   Konsultacje 302
     Dokumenty 55
   Rejestr stowarzyszeń 274
PRACA
   Rok 2019 2306
   Rok 2017/2018 4154
WYBORY
   Urzędnik wyborczy 547
   Wybory samorządowe 2018 rok 6623
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 633
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 r. 55
INFORMACJA PUBLICZNA
   Zasady udzielania informacji publicznej 445
   Wnioski 489
PETYCJE
   2019 150
   2018 228
   2017 548
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Druki 458
   Radni 1479
     Kadencja 2018 - 2023 183
    ›    2018 rok 285
    ›    2019 rok 51
     2018 rok 1156
     2017 rok 1035
   Wójt Gminy 1371
     2019 rok 62
     2018 rok 735
     2017 rok 860
   Zastępca Wójta 700
     2019 rok 27
     2018 rok 476
     2017 rok 326
   Sekretarz Gminy 750
     2019 rok 59
     2018 rok 415
     2017 rok 402
   Skarbnik Gminy 580
     2019 rok 27
     2018 rok 214
     2017 rok 287
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 1107
     2019 rok 119
     2018 rok 959
     2017 rok 909
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 838
     2019 rok 128
     2018 rok 444
     2017 rok 598
OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI
   2019 2110
   2018 4519
   2017 4343
OŚWIATA
   Metryczka subwencji oświatowej 74
     2019 rok 32
   Podstawowe kwoty dotacji 527
     2019 rok 82
     2018 rok 246
     2017 rok 227
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Inspektor Ochrony Danych 89
   Klauzule informacyjne 226
INNE
   Jednostki organizacyjne gminy 1103
   Kontrole 340
   Archiwalna strona BIP 574
   Redakcja Biuletynu 435