Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD GMINY
   Strona Główna 76641
   Kierownictwo Urzędu 3985
   Organizacja Urzędu 6525
   Rejestry 1504
   Sprawozdania Urzędu Gminy 728
ORGANY GMINY
   Wójt Gminy 1924
   Rada Gminy 2812
     Kadencja 2018 - 2023 1189
    ›    Skład Rady 678
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych 863
    ›    Harmonogram Dyżurów Radnych 2019 rok 319
     Kadencja 2014-2018 1181
    ›    Skład Rady 1069
    ›    Komisje Rady 795
    ›    Interpelacje Radnych 506
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 1422
     Sołectwo Ksawerów-Zachód 800
     Sołectwo Ksawerów-Wschód 568
     Sołectwo Ksawerów-Północ 612
     Sołectwo Ksawerów-Południe 813
     Sołectwo Nowa Gadka 726
     Sołectwo Wola Zaradzyńska 595
PRAWO LOKALNE
   Transmisja sesji online 732
   Statut 879
   Zarządzenia Wójta Gminy 4644
     Rok 2020 1990
     Rok 2019 5495
     Rok 2018 3010
     Rok 2017 2986
   Projekty uchwał 2168
     Kadencja 2018-2023 1167
    ›    Rok 2018 295
    ›    Rok 2019 1826
    ›    Rok 2020 486
     Rok 2018 897
     Rok 2017 594
    ›    Sesja XLIII 344
    ›    Sesja XLIV 340
    ›    Sesja XLV 301
    ›    Sesja XLVI 331
    ›    Sesja XLVII 253
    ›    Sesja XLVIII 299
    ›    Sesja XLIX 289
    ›    Sesja L 339
    ›    Sesja LI 275
    ›    Sesja LII 373
    ›    Sesja LIII 206
    ›    Sesja LIV 339
    ›    Sesja LV 346
    ›    Sesja LVI 433
    ›    Sesja LVII 384
    ›    Sesja LVIII 303
   Uchwały 4593
     Kadencja 2018-2023 1960
    ›    Rok 2018 557
    ›    Rok 2019 3457
    ›    Rok 2020 729
     Rok 2018 1508
    ›    Sesja LXI 472
    ›    Sesja LXII 291
    ›    Sesja LX 418
    ›    Sesja LIX 609
    ›    Sesja LXIII 445
    ›    Sesja LXIV 272
    ›    Sesja LXV 558
    ›    Sesja LXVI 446
    ›    Sesja LXVII 480
    ›    Sesja LXVIII 342
    ›    Sesja LXIX 617
    ›    Sesja LXX 712
    ›    Sesja LXXI 369
     Rok 2017 3327
   Protokoły 1141
     Kadencja 2018-2023 338
    ›    Rok 2018 236
    ›    Rok 2019 677
    ›    Rok 2020 129
     Rok 2018 334
     Rok 2017 256
     Protokoły archiwalne 167
    ›    Rok 2003 180
    ›    Rok 2002 285
    ›    Rok 2001 185
    ›    Rok 2000 231
    ›    Rok 1999 199
    ›    Rok 1998 259
    ›    Rok 1997 303
    ›    Rok 2006 146
    ›    Rok 2010 138
   Plany, Programy i Strategie 3324
DLA INTERESANTA
   Skrzynka Podawcza 678
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1393
   Formularze i wnioski 2940
     Rejestr Danych Kontaktowych 102
     Dowody osobiste 894
     Podatki 1752
     Gospodarka odpadami 704
     Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Zwierzęta 1022
     Gospodarka gruntami 627
     Planowanie przestrzenne 1212
     Sprawy lokalowe, Utrzymanie czystości i porządku 481
    ›    Sprawy lokalowe 341
    ›    Utrzymanie czystości i porządku 363
     Drogi 1009
     Meldunki 236
     Działalność gospodarcza 604
     Wniosek o nadanie numeru PESEL 43
   Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków 318
   Słownik skrótów 21
     Słownik skrótów 2
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 17472
     Rok 2020 4861
     Rok 2019 19546
     Rok 2018 18406
     Rok 2017 10197
   Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 16725
     Rok 2020 7260
     Rok 2019 20615
     Rok 2018 21172
     Rok 2017 12768
   Roczny plan zamówień publicznych 2225
FINANSE GMINY
   Budżet 1812
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 789
   Opinie RIO 647
     2020 rok 33
     2019 rok 239
     2018 rok 351
     2017 rok 317
     2016 rok 215
   Sprawozdania 955
     2019 rok 451
     2018 rok 649
     2017 rok 498
     2016 rok 404
   Wykazy udostępnione do publicznej wiadomości 607
     Wykaz z art. 37 ust.1 pkt.2 lit. g) ustawy o finansach publicznych - udzielona pomoc publiczna 734
    ›    2016 rok 234
    ›    2017 rok 298
    ›    2018 rok 379
     Wykaz z art.37 ust.1 pkt.2 lit. f)ustawy o finansach publicznych - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty 330
    ›    2017 rok 266
    ›    2016 rok 195
    ›    2018 rok 321
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KSAWERÓW
   Rok 2018 450
   Rok 2019 84
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
   Podatek od środków transportowych 1146
   Podatek od nieruchomości 4246
   Podatek rolny 1147
   Podatek leśny 419
   Opłata za wodę i ścieki 1281
GOSPODARKA ODPADAMI
   Odpady komunalne 2892
     Uchwały 1182
     Informacje o odpadach 1936
    ›    Segregacja odpadów 2198
    ›    Harmonogram wywozu 5621
    ›    Miejsce zagospodarowania odpadów 712
    ›    Analiza stanu gospodarki odpadami 464
    ›    Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 325
    ›    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 596
    ›    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 1663
     Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 438
     Opłaty za śmieci 2610
     Zwolnienia w opłacie 1443
   Nieczystości ciekłe 699
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   Ogłoszenia o konkursie 748
     Rok 2020 1473
     Rok 2019 11055
     Rok 2018 9355
     Rok 2017 6839
   Program współpracy 493
     Rok 2020 76
     Rok 2019 164
     Rok 2018 231
     Rok 2017 225
   Konsultacje 484
     Dokumenty 132
   Rejestr stowarzyszeń 444
PRACA
   Rok 2020 54
   Rok 2019 4026
   Rok 2017/2018 4366
KONTROLE
   Kontrole alkoholowe 646
WYBORY
   Urzędnik wyborczy 784
   Wybory samorządowe 2018 rok 7205
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1624
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 r. 1527
   Wybory Prezydenta RP 2020 r. 548
   Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. 85
INFORMACJA PUBLICZNA
   Zasady udzielania informacji publicznej 728
   Wnioski 760
PETYCJE
   2020 139
   2019 719
   2018 397
   2017 698
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Druki 1201
   Radni 1918
     Kadencja 2018 - 2023 515
    ›    2018 rok 660
    ›    2019 rok 1249
    ›    2020 rok 252
     2018 rok 1532
     2017 rok 1203
   Wójt Gminy 1783
     2019 rok 332
     2018 rok 900
     2017 rok 1055
   Zastępca Wójta 969
     2019 rok 262
     2018 rok 710
     2017 rok 396
   Sekretarz Gminy 1007
     2019 rok 259
     2018 rok 555
     2017 rok 491
   Skarbnik Gminy 931
     2020 rok 130
     2019 rok 250
     2018 rok 298
     2017 rok 412
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 1460
     2019 rok 742
     2018 rok 1313
     2017 rok 1096
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 1112
     2019 rok 575
     2018 rok 623
     2017 rok 723
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
   2020 373
OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI
   2020 1915
   2019 4458
   2018 5235
   2017 5170
OŚWIATA
   Metryczka subwencji oświatowej 248
     2020 rok 18
     2019 rok 167
   Podstawowe kwoty dotacji 738
     2020 rok 88
     2019 rok 214
     2018 rok 358
     2017 rok 316
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Inspektor Ochrony Danych 273
   Klauzule informacyjne 493
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
   Jednostki organizacyjne gminy 1565
ADMINISTRACJA BIP
   Archiwalna strona BIP 781
   Redakcja Biuletynu 718
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
   Informacja ogólna 162
Łączna liczba odwiedzin:483763