główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN156152
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ34706
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Kierownictwo Urzędu 2153
   Organizacja Urzędu 3213
   Rejestry 740
ORGANY GMINY
   Wójt Gminy 829
   Rada Gminy 1028
     Kadencja 2014-2018 763
    ›    Skład Rady 591
    ›    Komisje Rady 502
    ›    Interpelacje Radnych 324
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 675
     Sołectwo Ksawerów-Zachód 243
     Sołectwo Ksawerów-Wschód 182
     Sołectwo Ksawerów-Północ 162
     Sołectwo Ksawerów-Południe 193
     Sołectwo Nowa Gadka 199
     Sołectwo Wola Zaradzyńska 209
PRAWO LOKALNE
   Statut 376
   Zarządzenia Wójta Gminy 1630
     Rok 2018 897
     Rok 2017 1466
   Projekty uchwał 832
     Rok 2018 556
     Rok 2017 486
    ›    Sesja XLIII 197
    ›    Sesja XLIV 213
    ›    Sesja XLV 168
    ›    Sesja XLVI 126
    ›    Sesja XLVII 133
    ›    Sesja XLVIII 158
    ›    Sesja XLIX 105
    ›    Sesja L 115
    ›    Sesja LI 117
    ›    Sesja LII 235
    ›    Sesja LIII 79
    ›    Sesja LIV 124
    ›    Sesja LV 101
    ›    Sesja LVI 115
    ›    Sesja LVII 150
    ›    Sesja LVIII 72
   Uchwały 1918
     Rok 2018 802
    ›    Sesja LXI 196
    ›    Sesja LXII 139
    ›    Sesja LX 148
    ›    Sesja LIX 188
    ›    Sesja LXIII 178
    ›    Sesja LXIV 88
    ›    Sesja LXV 125
    ›    Sesja LXVI 124
    ›    Sesja LXVII 155
    ›    Sesja LXVIII 156
    ›    Sesja LXIX 212
    ›    Sesja LXX 395
     Rok 2017 2414
   Protokoły 548
     Rok 2018 142
     Rok 2017 121
   Plany, Programy i Strategie 1720
DLA INTERESANTA
   Skrzynka Podawcza 308
   Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 506
   Formularze i wnioski 1232
     Dowody osobiste 144
     Podatki 398
     Gospodarka odpadami 260
     Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Zwierzęta 355
     Gospodarka gruntami 228
     Planowanie przestrzenne 453
     Sprawy lokalowe, Utrzymanie czystości i porządku 240
    ›    Sprawy lokalowe 164
    ›    Utrzymanie czystości i porządku 143
     Drogi 311
     Działalność gospodarcza 274
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 7581
     Rok 2018 13114
     Rok 2017 8447
   Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 7727
     Rok 2018 14845
     Rok 2017 12087
   Roczny plan zamówień publicznych 1122
FINANSE GMINY
   Budżet 723
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 292
   Opinie RIO 246
     2018 rok 85
     2017 rok 170
     2016 rok 76
   Sprawozdania 383
     2018 rok 132
     2017 rok 246
     2016 rok 177
   Wykazy udostępnione do publicznej wiadomości 232
     Wykaz z art. 37 ust.1 pkt.2 lit. g) ustawy o finansach publicznych - udzielona pomoc publiczna 138
    ›    2016 rok 106
    ›    2017 rok 155
    ›    2018 rok 71
     Wykaz z art.37 ust.1 pkt.2 lit. f)ustawy o finansach publicznych - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty 141
    ›    2017 rok 118
    ›    2016 rok 68
    ›    2018 rok 77
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
   Podatek od środków transportowych 343
   Podatek od nieruchomości 1328
   Podatek rolny 370
   Podatek leśny 178
   Opłata za wodę i ścieki 484
GOSPODARKA ODPADAMI
   Odpady komunalne 1477
     Uchwały 348
     Informacje o odpadach 990
    ›    Segregacja odpadów 540
    ›    Harmonogram wywozu 2964
    ›    Miejsce zagospodarowania odpadów 249
    ›    Analiza stanu gospodarki odpadami 144
    ›    Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 136
    ›    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 196
    ›    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 529
     Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 183
     Opłaty za śmieci 791
     Zwolnienia w opłacie 163
   Nieczystości ciekłe 313
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   Ogłoszenia o konkursie 344
     Rok 2018 6549
     Rok 2017 6699
   Program współpracy 193
     Rok 2018 73
     Rok 2017 99
   Konsultacje 200
     Dokumenty 38
   Rejestr stowarzyszeń 202
PRACA
   Rok 2017 3479
WYBORY
   Urzędnik wyborczy 372
   Wybory samorządowe 2018 rok 1953
INFORMACJA PUBLICZNA
   Zasady udzielania informacji publicznej 208
   Wnioski 212
PETYCJE
   2018 33
   2017 480
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Druki 270
   Radni 809
     2018 rok 494
     2017 rok 849
   Wójt Gminy 829
     2018 rok 374
     2017 rok 711
   Zastępca Wójta 449
     2018 rok 222
     2017 rok 279
   Sekretarz Gminy 506
     2018 rok 163
     2017 rok 344
   Skarbnik Gminy 378
     2018 rok 95
     2017 rok 235
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 773
     2018 rok 430
     2017 rok 811
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 562
     2018 rok 218
     2017 rok 521
OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI
   2018 2729
   2017 3752
OŚWIATA
   Podstawowe kwoty dotacji 376
     2018 rok 168
     2017 rok 203
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Klauzule informacyjne 95
INNE
   Jednostki organizacyjne gminy 874
   Kontrole 232
   Archiwalna strona BIP 420
   Redakcja Biuletynu 320