artykuł nr 1

Klauzula informacyjna - wnioski o udostępnienie informacji publicznej

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna - Obrady Rady Gminy Ksawerów

artykuł nr 3

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności