główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ksawerów

artykuł nr 2

Pracownicy i komórki organizacyjne urzędu

Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
REFERAT DOCHODÓW
Ksiegowość podatków lokalnych
Kierownik Referatu

Anna Rogala
42 213-80-34
42 213-80-50 w. 31
42 213-80-02
podatki@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 403
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Wymiar podatków lokalnych
Jadwiga Orzechowska
42 213-80-34
42 213-80-50 w. 31
42 213-80-02
podatki@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 403
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami
Kamilla Świątek
42 213-80-50 w. 33
42 213-80-02
dochodowygo@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 402
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Wymiar i opłaty za gospodarowanie odpadami, egzekucja podatkowa
Wioletta Mielczarek
42 213-80-50 w. 33
42 213-80-02
wmielczarek@ksawerow.com
dochodowygo@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 402
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00

Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
REFERAT BUDŻETOWY
Ksiegowość budżetowa
Kierownik Referatu

Joanna Oszulak-Hamal
42 213-80-50 w. 30
42 213-80-02
jhamal@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 404
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Księgowość budżetowa,
sprawozdawczość

Joanna Boik
42 213-80-50 w. 29
42 213-80-02
jboik@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 404
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Płace, ZUS, majątek gminy
Elżbieta Durczyńska
42 213-80-50 w. 29
42 213-80-02
finansowy@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 404
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Ksiegowość dochodów niepodatkowych, windykacja
Beata Guzenda
42 213-80-50 w. 29
42 213-80-02
budzetowy@ksawerow.com
IV piętro, pok. nr 404
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00

 

Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kadry
Kierownik Referatu

Marzena Idczak
42 213-80-50 w. 12
42 213-80-02
kadry@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 307
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Sekretariat
Mariola Kusiak
42 213-80-50
42 213-80-02
sekretariat@ksawerow.com
II piętro, pok. nr 202
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Biuro Rady
Paulina Tyczko
42 213-80-50
42 213-80-02
rada@ksawerow.com
II piętro, pok. nr 202
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Archiwum
Dorota Dominiak
42 213-80-50
42 213-80-02
sekretariat@ksawerow.com
Parter
Wtorek:                    7.30-15.30
Środa:                       7.30-11.30
Czwartek:                7.30-15.30

Stanowisko pracy
Nr telefonu/fax
Adres e-mail
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
REFERAT EWIDENCJI
Kierownik Referatu
Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza,
zezwolenia na alkohol

Monika Macuda
42 213-80-18
42 213-80-50 w. 11
42 213-80-02
ewidencja@ksawerow.com
I piętro, pok. nr 101
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00

Stanowisko pracy
Nr telefonu
Fax
Adres e-mail
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
REFERAT OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I  PROMOCJI
Oświata
Kierownik Referatu

Maria Waszkiewicz-Beze
42 213-80-50 w. 50
42 213-80-02
oswiata@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 305
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Bip, baza sportowa, zdrowie
Aleksandra Bartold
42 213-80-50 w. 50
42 213-80-02
promocja@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 305
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Promocja, organizacje pozarządowe
Kamila Karcz
42 213-80-50 w. 50
42 213-80-02
promocja@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 305
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00

Stanowisko pracy
Nr telefonu
Fax
Adres e-mail
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Inwestycje
Kierownik Referatu

Marek Rzepkowski
42 213-80-50 w. 27
42 213-80-02
komunalny@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 304
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Oświetlenie, drogi
Małgorzata Krajewska
42 213-80-50 w. 26
42 213-80-02
komunalny@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 304
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Inwestycje
Marta Miłowska
42 213-80-50 w. 27
42 213-80-02
komunalny@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 304
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Zamówienia publiczne
Justyna Górka
42 213-80-50 w. 17
przetargi@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 308
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Środki zewnętrzne
Agnieszka Szymańska-Ćwiok
42 213-80-50 w. 17
funduszeue@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 308
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00

Stanowisko pracy
Nr telefonu
Fax
Adres e-mail
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Planowanie przestrzenne  Kierownik Referatu
Jarosław Pinder
42 213-80-50 w. 34
42 213-80-02
doradca@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Planowanie przestrzenne,  numeracja porządkowa,  podziały  nieruchomości
Marzena Marciniak
42 213-80-50 w. 32
42 213-80-02
nieruchomosci@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Gospodarka gruntami,  wypisy i wyrysy z MPZP,
opłata adiacencka
Tomasz Kaczmarek
42 213-80-50 w. 34
42 213-80-02
przestrzenna@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Sprawy lokalowe,    dodatki mieszkaniowe        i energetyczne,              budynki gminne
Jolanta Ulańska
42 213-80-50 w. 35
komunalnyju@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Gospodarka odpadami, bezdomne zwierzęta
Ewa Krawczyk
42 213-80-50 w. 35
komunalnyek@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00
Wycinka drzew, ochrona środowiska
Jolanta Godula
42 213-80-50 w. 32
42 213-80-02
ochronasrodowiska@ksawerow.com
III piętro, pok. nr 302
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00

Stanowisko pracy
Nr telefonu
Fax
Adres e-mail
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
SAMODZIELNE STANOWISKA
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych
Aleksandra Bartold
42 213-80-50 w. 10
42 213-80-02
abartold@ksawerow.com
I piętro, pok. nr 100
Poniedziałek:          7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek:                       7.30-14.00