artykuł nr 1

Dane podstawowe

Gmina Ksawerów
powiat pabianicki
Adres: ul. Kościuszki 3h
95-054 Ksawerów

Tel: (0-42) 213-80-50
Fax: (0-42) 213-80-02 
E-mail:sekretariat@ksawerow.com
Strona www: ugminy.ksawerow.com

Wójt Gminy:  inż. Adam Topolski

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa:7.30-15.30
Czwartek:7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

Informacja

w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

podmiotów publicznych

W przypadku braku dostępności cyfrowej dokumentów zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów, prosimy o informację telefoniczną (42 213 80 50) lub mailową (sekretariat@ksawerow.com) z podaniem linku do materiału - zaproponujemy wersję alternatywną.

 

INFORMACJA
w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego

Urząd Gminy Ksawerów informuje o wprowadzeniu indywidualnych rachunków bankowych w celach dokonywania wpłat podatków lokalnych. Podatnik na nadany mu numer konta - będzie uiszczał płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Nowy indywidualny numer rachunku bankowego podatnika będącego:
1) osobą fizyczna - wskazany jest w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania (nakaz płatniczy),
2) osobą prawną - wskazany będzie w przesłanym w tej sprawie zawiadomieniu.

Podatnicy, którzy nie otrzymali informacji o indywidualnym rachunku bankowym, mogą regulować wpłaty na dotychczasowy numer.
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 42 213-80-34


Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach Banku Spółdzielczego PA-CO-BANK:
 
  • punkt kasowy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h  w budynku Urzędu Gminy (parter) w godzinach:
    poniedziałek              9:00-16:30

    wtorek-czwartek       8:00-14:30
    piątek                          8:00-13.30
  • w centrali Banku w Pabianicach, ul. Pułaskiego 8

Uwaga: od dokonywanych opłat w Banku Spółdzielczym "PA-CO BANK" nie będzie pobierana prowizja bankowa.
 

Regon, NIP i numery rachunków bankowych:

NIP Gminy Ksawerów731-19-11-233
Regon Gminy Ksawerów472057773
NIP Urzędu Gminy Ksawerów731-15-06-538
Regon Urzędu Gminy Ksawerów471559930
Nr rachunku bankowego (podatek od środków transportowych, opłaty lokalne, opłata skarbowa, czynsze, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych91 8788 0009 0023 2124 2047 0002
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych i prawnych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, przyporządkowany każdemu płatnikowi tej opłaty
Nr rachunku bankowego (opłata za wnioski             37 8788 0009 0023 2124 2047 0004
o udostępnienie danych osobowych)
 

Informacje publikowane przed datą 16-01-2017 r. są dostępne na stronie: BIP - archiwum