artykuł nr 1

Dane podstawowe

Urząd Gminy Ksawerów
powiat pabianicki
ul. Kościuszki 3h
95-054 Ksawerów

Tel: (0-42) 213-80-50
Fax: (0-42) 213-80-02


E-mail: sekretariat@ksawerow.com
Strona www: ugminy.ksawerow.com

Adres elektronicznej skrzynki podawczej URZĘDU GMINY KSAWERÓW na platformie ePUAP: 973y2jnjtn

Identyfikator gminy TERYT: 1008052

 

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa:7.30-15.30
Czwartek:7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00
 

 

Informacja

w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

podmiotów publicznych

W przypadku braku dostępności cyfrowej dokumentów zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów, prosimy o informację telefoniczną (42 213 80 50) lub mailową (sekretariat@ksawerow.com) z podaniem linku do materiału - ustalimy alternatywny sposób dostępu.

logo języka migowegoIstnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu przy wykorzystaniu usługi online - wideotłumacza -  Link do informacji

 

INFORMACJA
w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego

Urząd Gminy Ksawerów informuje o wprowadzeniu indywidualnych rachunków bankowych w celach dokonywania wpłat podatków lokalnych. Podatnik na nadany mu numer konta - będzie uiszczał płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Nowy indywidualny numer rachunku bankowego podatnika będącego:
1) osobą fizyczna - wskazany jest w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania (nakaz płatniczy),
2) osobą prawną - wskazany będzie w przesłanym w tej sprawie zawiadomieniu.

Podatnicy, którzy nie otrzymali informacji o indywidualnym rachunku bankowym, mogą regulować wpłaty na dotychczasowy numer.
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 42 213-80-34


Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej oddział w Pabianicach:
 
  • punkt kasowy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h  w budynku Urzędu Gminy (parter) w godzinach:
    poniedziałek              8:30-16:00

    wtorek-czwartek        8:30-15:00
    piątek                          8:00-14:00
  • w centrali Banku w Pabianicach, ul. Pułaskiego 8

Uwaga: od dokonywanych opłat w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej, oddział w Pabianicach, nie będzie pobierana prowizja bankowa.
 

Regon, NIP i numery rachunków bankowych:

NIP Gminy Ksawerów731-19-11-233
Regon Gminy Ksawerów472057773
NIP Urzędu Gminy Ksawerów731-15-06-538
Regon Urzędu Gminy Ksawerów471559930
Nr rachunku bankowego (podatek od środków transportowych, opłaty lokalne, opłata skarbowa, czynsze, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego)91 8788 0009 0023 2124 2047 0002
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych i prawnych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, przyporządkowany każdemu płatnikowi tej opłaty
Nr rachunku bankowego (opłata za wnioski             37 8788 0009 0023 2124 2047 0004
o udostępnienie danych osobowych)
 

Informacje publikowane przed datą 16-01-2017 r. są dostępne na stronie: BIP - archiwum