artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 230/19 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 16 października 2019 r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika (dyrektora) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 137/19 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Dochodów w Urzędzie Gminy Ksawerów.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko specjalisty w Referacie Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji w Urzędzie Gminy Ksawerów

obrazek
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko specjalisty

obrazek