artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy Ksawerów.