artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Ksawerów o konsultacjach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Ksawerów o konsultacjach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Ksawerów o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ksawerów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Ksawerów o konsultacjach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Dostępne podkategorie:
Dokumenty